DYNAMIC

We have a passion and an underlying entrepreneurial spirit that drives us to seek out the best answers to the challenges we face.
CONTACT Vision Engineering & Consultancy Address: Ploiesti, Blv. Republicii, 172 S, Romania www.vision-ec.ro Georgian Mârzea - General Manager Mobile: +40 724 575 621 Email: georgian.marzea@vision-ec.ro Monica Bucur - Marketing Manager Mobile: +40 722 222 744 Email: monica.bucur@vision-ec.ro

ADAPTABLE

We are a flexible and responsive organization and can use this strength to our advantage to find new possibilities of ensuring a best place in helping customers to fulfill their potential.

RELIABLE

We are a reliable Partner; we understand customers needs and look at the relationship, not just the bottom line.

ENGINEERING

Vision   E&C   offers   engineering   services   in   all phases      of      project      execution      including: Feasibility     Studies,     Front     End     Engineering Design     (FEED),     Detailed     Engineering     and Drafting,    Technical   Assistance.    Our    complete support   service   includes   Process   Engineering, Mechanical        Engineering,        Electrical        & Instrumentation           Engineering,           Piping Engineering,   Structural   Engineering   and   HSE Engineering. 

LASER SCANNING &

3D MODELLING

point clouds 3D model HD panoramic images situation blueprints 3D intelligent models data conversion so that they should be compatible with the beneficiaries’ requests  

PROJECT

MANAGEMENT

Vision E&C provides Project Management Consultancy (PMC) services for the entire program, project or tailored to a portion of the project. Vision E&C can develop a PMC team that can be trusted to provide single-point responsibility, while working closely with the client as owner’s representative and with all project participants.

About Us

Vision   Engineering   &   Consultancy   delivers   Service   Engineering   with   a   ”client   first” mentality   and   personal   touch   across   an   extended   range   of   market   sectors:   Design,   3D Laser     Scanning,     Project     Management     Consultancy,     Procurement,     Construction Management, Health & Safety Management, Commissioning and Start-up. The   ongoing   provision   of   high   quality   engineering   design   and   project   management   is of what we do at Vision Engineering & Consultancy, and we have one goal:

“to deliver more than you expect first time, every time”

BUILDING EXPERIENCE

Vision E&C team was involved in developing of projects for:

Proiect Fonduri Europene

Denumirea beneficiarului: S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. Număr de referință: Contract de finanțare nr. 1228/ 05.03.2018, cod SMIS 112804 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Perioada de implementare a proiectului: 23 de luni Data de începere a proiectului: 30.01.2017 Data de finalizare a proiectului: 30.11.2018 Valoarea totală a proiectului: 1.207.370,75 LEI, unde 759.866,54 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 134.094,11 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat Locul de implementare al proiectului: B-dul Republicii, nr. 172 S, municipiul Ploiești, județul Prahova Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea societății, respectiv consolidarea poziției pe piață a acesteia, prin diversificarea portofoliului de servicii şi a capacității de prestare servicii prin achiziționarea de noi echipamente şi componente software. Obiectivele specifice ale proiectului: - diversificarea portofoliului/ gamei de servicii prestate de către societate; - creșterea capacității de prestare a serviciilor completată de îmbunătățirea calității serviciilor oferite și eficientizarea procesului de realizare și livrare al serviciilor prestate; Rezultate proiectului: - îmbunătățirea activității curente prin completarea procesului de realizare și livrare al produsului rezultat în urma serviciului care vizează realizarea de modele inteligente tridimensionale ale instalațiilor industriale folosind tehnologia de scanare laser 3D și modelarea în softuri specializate; - extinderea gamei/portofoliului de servicii furnizate prin adăugarea serviciului de scanare laser 3D, prin achiziția unor de echipamente și componente software specifice prin proiect (1 scaner laser 3D (Z+F IMAGER 5016) + software; 1 scaner portabil laser 3D (DPI-8SR); 1 camera termică (Z+F T-Cam); 1 trepied aluminiu (cu înălțime între 1 - 2 m cu greutate între 5 - 6 kg); 1 trepied aluminiu cu înălțător/ extensibil (cu înălțime între 1 - 5 m); 1 set Z+F trepied ținte + set ținte profesionale (magnetice); 1 software Geoverse Convert; 1 solidscan (software); 1 unitate de control scaner laser 3D; 1 statie grafică Z8; 2 monitoare pentru stația grafică (UHD LED 27 HP Z27S); 1 software CADMATIC), și implicit furnizarea unui pachet complet de servicii care vizează realizarea de modele inteligente tridimensionale ale instalațiilor industriale folosind tehnologia de scanare laser 3D și modelarea în softuri specializate pentru acest domeniu, dar și lărgirea domeniului de activitate; - crearea a 2 noi locuri de muncă în cadrul societății. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României regio.adrmuntenia.ro  I  facebook.com/adrsudmuntenia.ro  I  www.inforegio.ro  I   facebook.com/inforegio.ro

Our Values

“We openly share resources, knowledge and ideas across all our

operations so you profit from the best, most suitable skill sets for each

project.

We always strive to go above and beyond what’s expected.”

OUR CLIENTS

Scurta Descriere a Proiectului cu Titlul: “Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente și componente software performante, în scopul creșterii competitivității”

APPROACHABLE

We are a "Work With" organization built around who we are, and the people that share their expertise through a positive, "can-do" approach.

DYNAMIC

We have a passion and an underlying entrepreneurial spirit that drives us to seek out the best answers to the challenges we face.
CONTACT Vision Engineering & Consultancy Address: Ploiesti, Blv. Republicii, 172 S, Romania www.vision-ec.ro Georgian Mârzea - General Manager Mobile: +40 724 575 621 Email: georgian.marzea@vision-ec.ro Monica Bucur - Marketing Manager Mobile: +40 722 222 744 Email: monica.bucur@vision-ec.ro

ADAPTABLE

We are a flexible and responsive organization and can use this strength to our advantage to find new possibilities of ensuring a best place in helping customers to fulfill their potential.

RELIABLE

We are a reliable Partner; we understand customers needs and look at the relationship, not just the bottom line.

ENGINEERING

Vision   E&C   offers   engineering   services   in   all phases      of      project      execution      including: Feasibility    Studies,    Front    End    Engineering Design     (FEED),     Detailed     Engineering     and Drafting,   Technical   Assistance.   Our   complete support   service   includes   Process   Engineering, Mechanical       Engineering,       Electrical       & Instrumentation          Engineering,          Piping Engineering,   Structural   Engineering   and   HSE Engineering. 

LASER SCANNING

& 3D MODELLING

point clouds 3D model HD panoramic images situation blueprints 3D intelligent models data conversion so that they should be compatible with the beneficiaries’ requests  

PROJECT

MANAGEMENT

Vision E&C provides Project Management Consultancy (PMC) services for the entire program, project or tailored to a portion of the project. Vision E&C can develop a PMC team that can be trusted to provide single-point responsibility, while working closely with the client as owner’s representative and with all project participants.

About Us

Vision   Engineering   &   Consultancy   delivers Service    Engineering    with    a   ”client    first” mentality    and    personal    touch    across    an extended   range   of   market   sectors:   Design, 3D   Laser   Scanning,   Project   Management Consultancy,     Procurement,     Construction Management,         Health         &         Safety Management,    Commissioning    and    Start- up. The    ongoing    provision    of    high    quality engineering         design         and         project management   is   of   what   we   do   at   Vision Engineering   &   Consultancy,   and   we   have one goal:

“to deliver more than you

expect first time, every time”

BUILDING EXPERIENCE

Vision E&C team was involved in developing of projects for:

Proiect Fonduri

Europene

Denumirea beneficiarului: S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. Număr de referință: Contract de finanțare nr. 1228/ 05.03.2018, cod SMIS 112804 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Perioada de implementare a proiectului: 23 de luni Data de începere a proiectului: 30.01.2017 Data de finalizare a proiectului: 30.11.2018 Valoarea totală a proiectului: 1.207.370,75 LEI, unde 759.866,54 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 134.094,11 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat Locul de implementare al proiectului: B-dul Republicii, nr. 172 S, municipiul Ploiești, județul Prahova Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea societății, respectiv consolidarea poziției pe piață a acesteia, prin diversificarea portofoliului de servicii şi a capacității de prestare servicii prin achiziționarea de noi echipamente şi componente software. Obiectivele specifice ale proiectului: - diversificarea portofoliului/ gamei de servicii prestate de către societate; - creșterea capacității de prestare a serviciilor completată de îmbunătățirea calității serviciilor oferite și eficientizarea procesului de realizare și livrare al serviciilor prestate; Rezultate proiectului: - îmbunătățirea activității curente prin completarea procesului de realizare și livrare al produsului rezultat în urma serviciului care vizează realizarea de modele inteligente tridimensionale ale instalațiilor industriale folosind tehnologia de scanare laser 3D și modelarea în softuri specializate; - extinderea gamei/portofoliului de servicii furnizate prin adăugarea serviciului de scanare laser 3D, prin achiziția unor de echipamente și componente software specifice prin proiect (1 scaner laser 3D (Z+F IMAGER 5016) + software; 1 scaner portabil laser 3D (DPI-8SR); 1 camera termică (Z+F T-Cam); 1 trepied aluminiu (cu înălțime între 1 - 2 m cu greutate între 5 - 6 kg); 1 trepied aluminiu cu înălțător/ extensibil (cu înălțime între 1 - 5 m); 1 set Z+F trepied ținte + set ținte profesionale (magnetice); 1 software Geoverse Convert; 1 solidscan (software); 1 unitate de control scaner laser 3D; 1 statie grafică Z8; 2 monitoare pentru stația grafică (UHD LED 27 HP Z27S); 1 software CADMATIC), și implicit furnizarea unui pachet complet de servicii care vizează realizarea de modele inteligente tridimensionale ale instalațiilor industriale folosind tehnologia de scanare laser 3D și modelarea în softuri specializate pentru acest domeniu, dar și lărgirea domeniului de activitate; - crearea a 2 noi locuri de muncă în cadrul societății. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României regio.adrmuntenia.ro  I  facebook.com/adrsudmuntenia.ro  I   www.inforegio.ro  I   facebook.com/inforegio.ro

Our Values

“We openly share resources,

knowledge and ideas across all our

operations so you profit from the

best, most suitable skill sets for

each project.

We always strive to go above and

beyond what’s expected.”

OUR CLIENTS

Copyright Vision Engineering & Consultancy  © 2018
Copyright Vision Engineering & Consultancy  © 2018